Daniel Kvak

Mgr. Daniel Kvak je doktorandem oboru Digitální kultura a kreativní průmysly na FF MU, kde se věnuje především aplikaci umělé inteligence a strojového učení v kulturních doménách. Ve své disertační práci se soustředí na analýzu tématických a kontextových struktur a možnou aplikaci výsledků v rámci generování algoritmické kompozice. Mimo akademickou sféru působí jako CEO společnosti Carebot, která vyvíjí systémy druhého čtení rentgenových snímků za pomocí umělé inteligence. Díky svému úsilí se v roce 2022 objevil v populárním žebříčku Forbes 30 pod 30.Tři workshopy o použití umělé inteligence na vizuální, zvukové a textové datasety:

14.00
1. Pochopení aplikace počítačového vidění ve výtvarném umění
V rámci workshopu se budeme věnovat různým aplikacím na bázi strojového učení pro generování a analýzu obrazů. Seznámíme se nejen s online nástroji pro vytváření syntetických vizuálních uměleckých děl, ale taktéž s možností klasifikace dle autorů či stylů.

15.00
2. 
Generování žánrově specifické hudební kompozice pomocí variačního autokodéru
Workshop bude soustředěn na současné možnosti a limity umělé inteligence v rámci generování hudební kompozice. Na konkrétním příkladu Python kódu si ukážeme, jak jednoduché může být napodobit populární skladatele.

16.00
3. Detekce poezie pomocí strukturních, lexikálních a vizuálních znaků

Workshop se zaměří na možnosti analýzy textu, a to od původní poezie až po současné Twitter příspěvky. Seznámíme se s nástroji nejen pro analýzu struktury textu, ale například také s analýzou sentimentu či s extrakcí vizuálních částí děl.
23. 10. 2022 / 14.00–17.00
KUMST, / Údolní 19, Brno / budova A, 1. patro, Cowork

S SEBOU → Ideálně notebook, příklady budou vycházet z online zdrojů, které jsou přístupné komukoliv.

KAPACITA → 12–15 účastníků na jeden workshop

CENA → 1 WS: 100 Kč / balík 3 WS: 250 Kč

PLATBA na místě

PŘIHLÁŠKY→  kapacita zaplněna!

      

Licence Creative Commons
Mark