MarkSTART 
 9.30


BLOK 1
10.00–11.45


UNDERSTANDING THE MACHINE                    
Helena Lukášová
Daniel Sýkora
Josef Krob
           
→ PAUZA 60 min.


BLOK 2
12.45–14.15


BECOMING ARTIFICIAL            
Barbora Trnková, Tomáš Javůrek a Marie Meixnerová                 
Dita Malečková
Lenka Hámošová
Jakub Ferenc
           
→ PAUZA 20 min.

BLOK 3
14.45–16.15
ARTificial intelligence
Black box — Jana Horáková, Marika Kupková, Pavel Sikora a Štěpán Miklánek                        
Lukáš Pilka
Veronika Lukášová
           
→ PAUZA 20 min.

BLOK 4
16.45–18.00
DISKUZE

→ Volná zábava

16/9 – 4/10 2020 INDUSTRA
Autoři
Jana Bernartová, Petr Agha, Helena Lukášová, Veronika Lukášová, Michal Mitro, Šimon Bařák, Jana Horáková, Marika Kupková, Zuzana Janečková, Eva Rybářová, Štěpán Miklánek, Pavel Sikora

Kurátor: Tým HUMAIN
Architektura výstavy: Valentýna Filípková

Technologie a nejrůznější vynálezy chápejme jako řešení, kterými my lidé překonáváme svá biologická a fyziologická omezení. S dalekohledem vidíme dále, zatímco s makrofotografií odhalujeme sebemenší detaily světa, letadly překonáváme světadíly, díky chytrým telefonům jsme v kontaktu s našimi blízkými na velké vzdálenosti v sebesložitějších časech. Mnohá komplikovaná zadání a úkony jsme ale postupně přesunuli do technologií nabitých black boxů, jejichž operacím lze jen stěží porozumět. A jak dokazuje historie – mnohé lidské vynálezy umí společnost, jak pozitivně ovlivnit, tak být nástrojem neštěstí či zkázy. Často bývá rozhodujícím faktorem to, v jakých rukou se nacházejí.

Do těchto kontextů vstupuje umělá inteligence – pokročilá technologie, těžko uchopitelný pojem, jedinečný fenomén, systém spojený se snahami člověka vytvořit entitu napodobující flexibilitu lidského mozku schopnou inteligentně řešit složité úlohy a problémy, entitu schopnou dosahovat nějakého cíle. Vztah člověk-stroj v těchto souvislostech nabírá zcela nové podoby. Technologie není pouze nástrojem, ale umí být i schopným spolupracovníkem či v mnoha oblastech dokáže lidskou nepřesnost zcela nahradit (např. automatizace v průmyslu). Méně se o ni pak mluví jako o odrazu našich společenských hodnot a principů. Tato rychle se vyvíjející oblast už není pouze tématem budoucnosti, ale je naší žitou současností. Jak podotýká Lev Manovich, umělá inteligence hraje dnes v kultuře zásadní roli. Nejenže se stala mechanismem ovlivňujícím volby, chování a představivost milionů lidí, tyto nelidské entity jsou schopny rovněž skládat hudbu, psát filmové scénáře, vytvářet ohromující vizuální prvky a mnoho dalšího. Ničemu z toho však nerozumí našim lidským způsobem, ačkoliv jsou tyto výtvory a činnosti hodnoceny z naší lidské perspektivy a našimi hodnotovými žebříčky.

Představy o budoucí společnosti prostoupené umělou inteligencí se pohybují na celé škále nejrůznějších poloh od utopií po dystopie. Jisté ale je, že umělá inteligence je zde přítomna už nyní v naší každodennosti. Pro lepší pochopení jejího potenciálu je důležité nahlížet na tuto technologii z nových perspektiv, o to více, když si uvědomíme její celospolečenský a interdisciplinární rozměr. Výstava HUMAIN prezentuje díla, texty a projekty umělců, teoretiků, vědců a designerů reagujících právě na onen nový vztah člověka a stroje.

HUMAN + ARTIFICIAL INTELLIGENCE = HUMAIN

Za finanční podpory statutárního města Brna a Ministerstva Kultury.
Děkujeme Fakultě výtvarných umění v Brně, MUNI ARTS, TIM Teorie interaktivních médií, TIC BRNO, Kisk.

Činnost galerie Industra Art podpořil Nadační fond Avast, partneři: CAT CUT, Mrazírny Rovner, PROFIL NÁBYTEK, a.s.


www.industra.space
      

Mark