Jménem organizátorů napříč Fakultou výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně a Filosofickou fakultou Masarykovy univerzity Vás zveme k účasti na projektu HUMAIN — o designu, humanitních vědách, umění a umělé inteligenci.

Projekt HUMAIN je koncipován jako jednodenní interdisciplinární konference, která je určená jak odborné obci, tak i laické veřejnosti. Hledáme studenty, odborníky, umělce, teoretiky, designéry, praktiky, pedagogy, kteří se v našem (nejen) akademickém prostředí věnují propojení, reflexi, teorii, aplikaci umělé inteligence do nejrůznějších projektů, činností, sfér, a kteří mají k tomuto tématu co říct a sdílet.

Cílem konference HUMAIN je zmapovat současné tendence a otevřít téma umělé inteligence interdisciplinárně skrze oblasti designu, humanitních věd a umění, a také iniciovat mezioborovou diskusi či spolupráci.


Rozmanitost příspěvků je vítána, aby byly splněny stanovené cíle konference. Součástí konference bude i moderovaná diskuse vybraných zúčastněných.


Délka příspěvku: 20 minut


Vyplněný formulář zasílejte na adresu
humainbrno@gmail.com do 23. 7. 2021.
Vyhodnocení příspěvků proběhne do 8. 8. 2021.

Maximální délka anotace: 1 500 znaků 

Jazyk konference: čeština, slovenština


PŘÍPRAVNÝ VÝBOR
MgA. Helena Lukášová, ArtD.
Katedra vizuální informatiky, Fakulta informatiky, MUNI


Mgr. Roman Novotný
Katedra informačních studií a knihovnictví,
Digitální kultůra a kreativní průmysly, Filozofická fakulta, MUNI


Mgr. et MgA. Alina Matějová    
Fakulta výtvatných umění VUT


Všem vybraným účastníkům konference budou hrazeny náklady na cestu a občerstvení bude zajištěno. Podrobný program se všemi vystupujícími bude zveřejněn nedlouho po skončení přihlašování. Příspěvky budou natáčeny a rovněž vznikne i kolektivní sborník.      

Licence Creative Commons
Mark