MarkJménem organizátorů napříč Fakultou výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně a Filosofickou fakultou Masarykovy univerzity Vás zveme k účasti na projektu HUMAIN — o designu, humanitních vědách, umění a umělé inteligenci.

Projekt HUMAIN je koncipován jako jednodenní interdisciplinární konference, která je určená jak odborné obci, tak i laické veřejnosti. Hledáme studenty, odborníky, umělce, teoretiky, designéry, praktiky, pedagogy, kteří se v našem (nejen) akademickém prostředí věnují propojení, reflexi, teorii, aplikaci umělé inteligence do nejrůznějších projektů, činností, sfér, a kteří mají k tomuto tématu co říct a sdílet.

Cílem konference HUMAIN je zmapovat současné tendence a otevřít téma umělé inteligence interdisciplinárně skrze oblasti designu, humanitních věd a umění, a také iniciovat mezioborovou diskusi či spolupráci.


Rozmanitost příspěvků je vítána, aby byly splněny stanovené cíle konference. Součástí konference bude i moderovaná diskuse všech zúčastněných.


︎Délka příspěvku: 20 minut


Vyplněný formulář zasílejte na adresu
humainbrno@gmail.com do 15. 3. 2020.

︎ Maximální délka anotace: 1 500 znaků 

︎ Jazyk konference: čeština, slovenština


Přípravný výbor:
Mgr. Klára Peloušková | teoretička designu, UMPRUM 
RNDr. Michal Černý | filosof výchovy a informace, KISK FF MU
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. | teoretička umění nových médií, FF MU

Všem vybraným účastníkům konference budou hrazeny náklady na cestu a občerstvení bude zajištěno. Podrobný program se všemi vystupujícími bude zveřejněn nedlouho po skončení přihlašování. Příspěvky budou natáčeny a rovněž vznikne i kolektivní sborník. 

Mark