HUMAIN je projekt, konference a platforma otevírající, sdružující, propojující témata a odborníky z oblastí umělé inteligence, umění, designu a humanitních věd. Umělá inteligence je fenomén, který v současnosti nemůže být prezentován pouze jako spektákl a exhibice robotických rukou nebo jen jako užitečná technologická kuriozita. Je nám totiž blíže, než se může na první pohled zdát. Tato sada procesů a algoritmů odehrávající se v technologických rozhraních černých skříněk je rovněž zrcadlem nás samých, našich hodnot, přesvědčení a cílů. Jak tvrdí Benjamin H. Bratton: „Umělá inteligence je stejně tak představou tak i technologií“.

Cílem projektu HUMAIN je představit umělou inteligenci v širších interdisciplinárních kontextech a rámcích, které jsou pro reflexi, rozvoj a pochopení umělé inteligence nezbytné. Je třeba upozornit na množství perspektiv a tematických aspektů, které se dotýkají a v budoucnu dotknou každého z nás. Letošní konferencí se pokusíme zaměřit na tématické oblasti AI & well-being, AI & co-creation/co-performance, AI & udržitelná společnost.Umělá inteligence už tedy není záležitostí technologických laboratoří, aplikací do průmyslu a IT. Propojenost lidského a strojového zde nabírá intenzivní podobu vzájemně závislých a neoddělitelných sfér, tak jak naznačuje název projektu:

 


                                                                                                     
Projekt vzniká ze spolupráce teoretiků a praktiků nejen z Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně,
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a platformy Brno.AI.


                                               


Mark
      

Licence Creative Commons
Mark