HUMAIN je projekt, konference a platforma otevírající, sdružující, propojující témata a odborníky z oblastí umělé inteligence, umění, designu a humanitních věd. 


Představa umělé inteligence jako vědeckofantastického fenoménu budoucnosti je už dnes dávno pryč. Je tady a je teď. Potkává se s ní každý z nás, když scrolluje feedem Facebooku, Instagramu nebo TikToku, je využívána v mobilitě, v predikcích chování, v politickém marketingu a jinde. Umělá inteligence nevypadá jako dystopie osmdesátých a devadesátých let, ale jako subtilní a neviditelné algoritmy, které každý den ovlivňují, co si koupíme, jakou cestou půjdeme, koho budeme volit a koho nenávidět. Skutečností tak je, že její realita je v mnohém daleko děsivější, než její obraz.

22. října 2022 se odehraje již třetí ročník konference Humain: o designu, humanitních vědách, umění a umělé inteligenci, kde se budeme ptát, jakým způsobem můžeme obrátit algoritmy umělé inteligence na svou stranu. Jakým způsobem ji můžeme zapojit do wellbeingu? Jak může být spolutvůrcem třeba v procesu učení nebo věcech veřejných?


                                                                                                     
Projekt vzniká ze spolupráce teoretiků a praktiků nejen z Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a platformy Brno.AI a je součástí Dnů AI.


                                               


Mark
      

Licence Creative Commons
Mark