HUMAIN je projekt, konference a platforma otevírající, sdružující, propojující témata a odborníky z oblastí umělé inteligence, umění, designu a humanitních věd. 


V roce 2020 jsme oslavili 100. výročí od vydání dramatu R.U.R., prostřednictvím něhož dal Karel Čapek světu slovo robot a 70 let od zveřejnění Turingova testu, kterým Alan Turing zkoumal inteligenci systémů prostřednictvím schopnosti člověka rozpoznat lidskou komunikaci od strojové. Dnes jsou naše každodenní životy technologiemi prostoupeny více než kdy předtím.

Umělá inteligence je fenomén, který už nemůže být prezentován pouze jako spektákl a exhibice robotických rukou nebo jako užitečná technologická kuriozita. Je nám totiž blíže, než se může na první pohled zdát. Cílem projektu HUMAIN je představit umělou inteligenci v širších interdisciplinárních kontextech a rámcích (humanitní vědy, umění a design), které doposud v České republice nebyly zcela artikulovány. Je třeba upozornit na množství perspektiv a tematických aspektů, které se dotýkají a v budoucnu dotknou každého z nás. Umělá inteligence už tedy není záležitostí technologických laboratoří, aplikací do průmyslu a IT. Propojenost lidského a strojového zde nabírá intenzivní podobu vzájemně závislých a neoddělitelných sfér, tak jak naznačuje název projektu: Umělá inteligence je zrcadlem nás samých, našich hodnot, přesvědčení a cílů. Rovněž je to sada procesů odehrávající se v technologických rozhraních černých skříňěk, do kterých chceme letos společně proniknout.

                                                                                                     
Projekt vzniká ze spolupráce teoretiků a praktiků nejen z Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Fakulty informatiky Masarykovy univerzity a platformy Brno.AI.


                                               


Mark
      

Licence Creative Commons
Mark